ඔලිම්පික් වලදි එකම තරඟෙදි සියළුම පදක්කම් එම රටකට

රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ මීටර් 100 කඩුලු පැනීමේ ඉසව්ව අවසන් වුණා. ඒ ඇමරිකාවට සුවිශේෂී මතකයක් ඉතිරිකර දෙමින්. එම ඉසව්වේ රන්, රිදී, සහ ලෝකඩ පදක්කම් තුනම ලැබුණේ අමරිකාවට.

ලෝකඩ පදක්කම ක්‍රිස්ටි කේස්ට්ලින්, රිදී පදක්කම නියා අලී සහ රන් පදක්කම බ්‍රියානා රොලින්ස් තිදෙනා තමයි මීටර් 100 කඩුලු පැනීමේ ජයග්‍රාහකයෝ වුණේ.

තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා.
ඒ මේ තුන්දෙනා ම කළු ජාතිකයන් වීම. කළු ජාතිකයන් ඉවත්කරලා ඇමරිකාව සුදු ජාතිකයන්ගේ දේශයක් කරන බවට ඇතැම් ඇමරිකානු දේශපාලන කණ්ඩායම් පාරම්බාන කාලෙක තමයි මේ කළු කෙල්ලෝ තුන්දෙනා මිටර් 100 කඩුලු පැනීමේ ඉසව්ව සම්පුර්ණයෙන් ම තමන්ගේ නමට ලියාගත්තේ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*