මත් වෙන්න වේලාව වැඩිවෙයි

මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘතව තැබෙන වේලාවන් අද(11) සිට සංශෝධනය කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.
සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනයට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද අත්සන් තැබූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
බලපත්‍ර වර්ගය අනුව විවෘතව තැබෙන වේලාවන් වෙනස් වන අතර විදේශීය මත්පැන් තැබෑරුම් විවෘතව තැබෙන වේලාව පෙරවරු 11 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා සංශෝධනය කර තිබේ.
මත්පැන් සිල්ලරට අලෙවි කරනු ලබන ස්ථාන පෙරවරු 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වාත් රා තැබෑරුම් පෙරවරු 11 සිට රාත්‍රී 9 දක්වාත් විවෘතව තැබීමේ හැකියාව පවතින බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
සංචාරක මණ්ඩල අනුමැතිය සහිත හෝටල් බලපත්‍රවලට සහ හෝටල් පීඨිකා  බලපත්‍රවලට පෙරවරු 11.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා මත්පැන් අලෙවිය සිදු කළ හැකි අතර අවශ්‍ය වන්නේ නම් බලපත්‍රකරුගේ ඉල්ලීම මත අළුයම 02.00 දක්වා වේලාව දීර්ඝ කිරිමට ක්‍රියාකරනු ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
එමෙන්ම සමාජ ශාලා බලපත්‍ර  සහ හිමිකාර සමාජ ශාලා බලපත්‍ර සඳහා පෙරවරු 11.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා මත්පැන් අලෙවිය සිදු කළ හැකි බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*