අතුරුදහන්වූවන්ගේ කාර්යාලය සඳහා ජනපති අත්සන් තබයි!

අතුරුදහන්වූවන්ගේ කාර්යාලය පනත සඳහා වන ගැසට් පත්‍රයට තමා අත්සන් කළ බව ජානාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් ඔස්සේ පවසනවා.

එය ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සාමයක් උදෙසා තබන ලද තවත් පියවරක් බවයි එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*