මහින්දානන්දත් වික්ටර් පාරේ යයි..

හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා අද (28) දෙවැනිවර විවාහ දිවියට එළඹේ.

ඔහු අතිනතගන්නේ හිටපු අගමැතිවරයකු වන දී.මූ. ජයරත්න මහතාගේ දියණිය වන සේනානි ජයරත්න සමඟය. රාජගිරියේ පිහිටි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ නිවසේ උත්සවය පැවැත්වෙන අතර අනුරාධ ජයරත්න සහ මහින්දානන්ද මහතාගේ සොහොයුරා සාක්ෂි අත්සන් කිරීමට නියමිත බවද පැවසේ.

සේනානි ද මීට පෙර විවාහව සිටි අතර ඒ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා සමඟය. දුමින්දට හා සේනානිට දියණියකද සිටී.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*