මුතුගේ පෙම්වතා කරළියට

රංගනයෙන් වගේම නර්තනයෙනුත් ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට යන්නට මුතු තරංගා සමත් වුණා.

ඉතිං ළඟදීම දවසක ඇගේ විවාහය සිදුවෙයි කියලා ආරංචියක් තියෙනවා.

ඇය අවුරුදු 08ක් තිස්සේ ආදරය කළ ඇයගේ පෙම්වතා විදේශගතව ඉඳලා මීට ටික දිනකට කලින් මෙරටට පැමිණිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇය විවාහය ප්‍රමාද කලේත් තම පෙම්වතා විදේශගතව සිටි නිසා කියලා තමයි ඇය කියලා තියෙන්නේ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*