ලෙස්ටර්ගේ සුවදුක් බලන්න අගමැති රනිල් යයි

ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජෙම්ස් පීරිස් මහතාගේ සුවදුක් විමසා බැලීම සදහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තිඹිරිගස්යායේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවසට පැමිණියේය.

මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සමග එම නිවසට පැමිණි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, ලෙස්ටර් ජෙම්ස් පීරිස් මහතා සහ සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය සමග සුහද කතා බහක නිරත විය.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*