වෙනස් නොවන නායකයින් වෙනස් කිරීමට ඇමති චම්පික සැරසෙයි (Video)

ආදි ශිෂ්‍ය කල්ලි, ගජ මිතුරු කල්ලි හෝ පවුල් කල්ලි මගින් රටක් ඉදිරියට නොයන බව ඇමති චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

එනිදා තරුණ පරපුරට ඉඩ දී දේශපාලනයෙන් ඉවත් විය යුතු වේලාවට පයින් ගසා ඉවත් කිරීමට කලින් ඉවත් වීමට පුරුදු විය යුතු බවත් ඔහු පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයටද එවන් තත්වයක් ඇති විය හැකි බවත් දේශපාලන මලගමේ යාමට තමන් සූදානම් නැති බවත් වෙනස් නොවන්නේ නම් වෙනස් කිරීම සදහා තමන් ඉදිරිපත් වන බවද ඔහු කියා සිටියේය

කොළඹදී පැවති එම පක්‍ෂ පළාත් පාලන මන්ත‍්‍රී හමුවක් අමතමින් ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේය.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*