පෙට් ස්කැනර් යන්ත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවට. අප්‍රේල් මාසයට ප්‍රථම ජනසෙතට

මහරගම අපේක්ෂා රෝහල තුළ ස්ථාපිත කිරිමට නියමිත පෙට් ස්කැනර් යන්ත්‍රය ගුවන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ආ බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.
රුපියල් මිලියන 202ක් වැය කරමින් ජර්මනියේ “සීමන්ස්” වෙළෙද සමාගමෙන් මෙම යන්ත්‍රය මිල දී ගෙන ඇත. මෙම යන්ත්‍රයෙන් පිළිකා රෝගය සියුම්ව හඳුනා ගත හැකි අතර, මසකට ස්කෑන් 100 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිදු කළ හැකිය. මෙම යන්ත්‍රය අප්‍රේල් මාසයට ප්‍රථම මහරගම අපෙක්ෂා රෝහලේ සවිකර ස්කෑන් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇත.
“කදීජා” පදනමේ සභාපති එම්.එස්.එච් මොහොමඩ් මහතාගේ සහ දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ මැදිහත්වීම මත මෙම මුදල මහජන ආධාර වශයෙන් එකතු කර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබාදෙන ලදි. ඉන් පසු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන්වීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ජර්මනියේ “සීමන්ස්” ආයතනයෙන් යන්ත්‍රය ගෙන්වීමට පියවර ගන්නා ලදි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*