මෙරට කතුන්ට ජපන් රැකියා

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබෙනවා. එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ මේ වන විටත් අදාළ කරුණ සම්බන්ධයෙන් ජපන් රජයේ බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා වට දෙකක් පවත්වා ඇති බවයි.

මේ වසර අවසන් වනවිට මෙරට කාන්තාවන් සදහා ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ගිවිසුම් ගතවීම ඉදිරි කාලයේ සිදුවනු ඇති. පිරිමි පුද්ගලයන් සදහා මේ වන විටත් ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාදීම පිළිබදව එකගතාවකට පැමිණ තිබෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සදහන් කළා.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*