නඩු කඩිනම් කරන්න අලුත් නීති – අගමැති (Video)

නඩු කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා නීති සකස් කරමින් පවතින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.
ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ නඩුවක් අවසන් වීම සඳහා ගතවන උපරිම කාලය වසර තුනක් දක්වා සීමා කිරීමට මෙමගින් හැකියාව පවතින බවයි.
හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියේය

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*